Про нас

Навчально-методичний центр з охорони праці та фахової освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України проводить навчання посадових осіб з питань охорони праці згідно НПАОП 0.00-4.12-05.

Слухачі проходять 40 годинний курс навчання із загальних питань охорони праці, до якого входять засади чинного законодавства з охорони праці, питання організації охорони праці та розроблення системи управління охороною праці на підприємстві, методи оцінення професійних ризиків на робочих місцях, спеціальні вимоги безпеки праці в галузі, правила електро- та пожежної безпеки. За підсумками проходження курсу слухачі набудуть навичок та досвіду з організації охорони праці у стуктурних підрозділах, аналізу потенційних небезпек і ризиків на виробництві, навчаться на тренажері надавати першу домедичну допомогу потерпілим та оформляти працеохоронну документацію, що діє на підприємстві, тощо.

Викладачі навчально-методичного центру мають профільну освіту та багаторічний досвід організаційної роботи у сфері охорони праці та домедичної допомоги. Розроблена і реалізована у центрі програма навчання з охорони праці для керівників та посадових осіб підприємств дозволяє враховувати запити з охорони праці підприємств різних галузей. Передбачено проведення аудиторного та дистанційного (online) навчання за бажанням замовника у рамках затвердженої навчальної програми.

Після закінчення курсу навчання та іспиту слухачі отримують посвідчення встановленого зразка Держпраці України.

Наш центр також проводить навчання з домедичної допомоги у разі нещасних випадків на виробництві, навчальні та науково-практичні семінари з працеохоронної тематики, надає учасникам сучасні тематичні матеріали та забезпечує місце проведення заходів.

До проведення семінарів додатково залучаються висококваліфіковані викладачі та провідні спеціалісти-практики з органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

Підтвердження кваліфікації