Навчально-методичний центр з охорони праці та фахової освіти НУБіП України на початку травня 2023 року, згідно наказу № 392 від 28.04.2023 р., здійснив навчання з питань охорони праці посадових осіб та науково-педагогічних працівників НУБіП України:

  • факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК;
  • гуманітарно-педагогічний факультет;
  • Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК;
  • ННІ неперервної освіти і туризму;
  • ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут».

Навчання з питань охорони праці згідно НПАОП 0.00-4.12-05 проводили викладачі кафедри охорони праці та біотехнічних систем у тваринництві, які мають профільну освіту та практичний досвід організаційної роботи у сфері охорони праці та успішно пройшли навчання і перевірку знань у Головному навчально-методичному центрі Державної служби України з питань праці. Навчання слухачів проводилося згідно Навчально-тематичного плану, затвердженого Державною службою України з питань праці.

Згідно плану доцент Тамара Білько навчила слухачів керувати професійними ризиками щодо безпеки здоров’я на робочих місцях та ознайомила з базовими алгоритмами надання домедичної допомоги при нещасних випадках і гострих захворюваннях.

З лекцій доцента Олександра Войналовича слухачі дізналися про загально-обов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, документацію з охорони праці на підприємстві та особливості розроблення системи управління охорони праці на підприємстві на базі ризик-орієнтованого підходу.

Доцент Євгенія Марчишина висвітлила питання організації атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах і організації роботи з охорони праці на підприємствах.

З законодавчою і нормативно-правовою базою України з питань охорони праці електробезпеки та організації безпечної експлуатації електроустановок та пожежною безпекою на виробництві, слухачів ознайомив доцент Олександр Єременко.

Слухачі проявили не аби яку цікавість до матеріалу прочитаних лекцій. Вони активно задавали запитання, висловлювали свої думки щодо використання отриманих теоретичних знань у власних виробничих ситуаціях.

Усі слухачі додатково отримали навчальні матеріали курсу «Загальні питання охорони праці» та активно готувалися до перевірки знань Комісією з перевірки знань з питань охорони праці.

Результатом проведеної роботи був успішно складений іспит з питань охорони праці.

 

Завідувач НМЦ з ОПФО НУБіП України

доцент Михайло Мотрич