Навчально-методичний центр з охорони праці та фахової освіти впродовж 20-23 червня 2023 року здійснив дистанційне навчання з питань охорони праці групи посадових осіб НУБІП України та відокремлених підрозділів. Навчання з питань охорони праці згідно вимог статті 18 Закону України «Про охорону праці», НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», 2005 (2017), «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України» (наказ МОН України від 18.04.2006 р. №304) та наказу ректора НУБіП України, проводили викладачі кафедри охорони праці та біотехнічних систем у тваринництві, які мають профільну освіту і практичний досвід організаційної роботи у сфері охорони праці та успішно пройшли навчання і перевірку знань у Головному навчально-методичному центрі Державної служби України з питань праці.
Бажання пройти таке навчання, отримати поглиблені знання та навички з охорони праці, а також відповідне посвідчення, проявили посадові особи агробіологічного факультету НУБІП України: декан та його заступники, завідувачі кафедр, завідувачі лабораторій та інші керівники структурних підрозділів, навчально-педагогічні працівники; посадові особи та спеціалісти ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»; ННВЦ «АвтоІнжиніринг». Всього до групи слухачів увійшли 129 посадових осіб.
Навчання слухачів проводилося згідно Навчально-тематичного плану, затвердженого Державною службою України з питань праці.
З лекцій доцента Олександра Войналовича слухачі дізналися про особливості розроблення Системи управління охороною праці на підприємстві на базі ризик-орієнтованого підходу та керування професійними ризиками щодо безпеки здоров’я на робочих місцях.

Згідно тематичного плану доцентка Євгенія Марчишина висвітлила основні засади дотримання працеохоронного законодавства в НУБіП України, зупинилась на правових аспектах атестації робочих місць за умовами праці.
Доцентка Тамара Білько ознайомила з базовими алгоритмами надання домедичної допомоги при нещасних випадках і гострих захворюваннях, а доцентка Тетяна Зубок розповіла про порядок розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві.

З законодавчою і нормативно-правовою базою України з питань пожежної безпеки на виробництві слухачів ознайомив доцент Олександр Єременко.


Питання організації безпечної експлуатації електроустановок на підприємстві в своїх лекціях розкрив доцент Михайло Мотрич.
Слухачі проявили неабияку зацікавленість до матеріалу прочитаних лекцій. Вони активно задавали запитання, висловлювали свої думки щодо використання отриманих теоретичних знань у власних робочих ситуаціях.
Після проведених лекцій усі слухачі додатково отримали навчальні матеріали курсу «Загальні питання охорони праці» та активно готувались до перевірки знань Комісією з перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб НУБіП України.
Постійно діюча комісія НУБіП України, склад якої затверджено наказом ректора №184 від 10.03.2023 р. на чолі з проректором Вадимом Ткачуком провела перевірку знань з охорони праці посадових осіб, що пройшли вищевказане навчання.

 

Михайло Мотрич, завідувач навчально-методичного центру з охорони праці та фахової освіти